Internets ökande centralisering


Data & IT

GÄSTINLÄGG De senaste decenniernas utveckling mot mindre och effektivare elektronik och samtidiga genombrott inom signalteknik har möjliggjort en krympning av den klassiska persondatorn. Idag är nya enheter i telefonformat eller mindre mer kapabla än förra decenniets hemdatorer, samtidigt som portabiliteten skapat nya användningsområden, framförallt när det gäller delning av text- och bilddata. Innovationerna inom produktionstekniken […]

Fortsätt läsa