Neutral journalistik finns inte


Politik

Det finns ingen neutral journalistik. Oavsett om man är politiskt engagerad eller ej så har man värderingar som man fått i sin uppväxtmiljö. Journalister föds och växer inte upp i ett slags vakuum, utan bär med sig det sociala arvet under hela livet. Värderingarna utformas i den sociala miljö man lever i där skola, föräldrar […]

Fortsätt läsa