Internets ökande centralisering

GÄSTINLÄGG De senaste decenniernas utveckling mot mindre och effektivare elektronik och samtidiga genombrott inom signalteknik har möjliggjort en krympning av den klassiska persondatorn. Idag är nya enheter i telefonformat eller mindre mer kapabla än förra decenniets hemdatorer, samtidigt som portabiliteten skapat nya användningsområden, framförallt när det gäller delning av text- och bilddata. Innovationerna inom produktionstekniken har på samma sätt medfört enheternas ökade tillgänglighet och har gjort att den nu används av en klar majoritet av världens befolkning.

Mot bakgrund av det erbjuder allt fler företag synkroniseringstjänster där filer automatiskt delas över alla egna, eller med utvalda kontakters enheter. Populär programvara som ordbehandlare centraliseras allt mer till olika webbgränssnitt, där filer samtidigt sparas centralt i företagens datorer, eller i molnet som det också kallas. De stora operativsystemen integrerar sömlöst sina egna molntjänster med sina applikationer, vilket gör att det i nuläget finns ett stort antal konkurrerande moln som bidrar till fragmentering. Vidare, som ett oundvikligt försök att dryga ut marginalerna använder företagen användarnas filer på det sätt som gynnar dem, exempelvis i reklamsyfte där information inhämtas för att skapa en profil för skräddarsydda erbjudanden. Integritet och säkerhet kan alltså inte garanteras. Svenska myndigheters användning av molntjänster baserade i utlandet har fått kritik just av den anledningen.

Företagen har samtidigt möjlighet att begränsa betalande användares tillgång till programvaran, antingen på basis av hela länder, där exempelvis Kuba omfattas av en internetblockad, eller på individuell eller organisatorisk basis. Inte heller tillgängligheten bör alltså tas för given. Användaren ger på så sätt upp sin kontroll över data åt privatbolag som i stort sett kan göra som de behagar med den.

Sammanfattningsvis har utvecklingen från decentraliserade persondatorer och därtill hörande programvara, i och med internet, gått över till ökad centralisering som säkerställer monopolens kontroll av både maskin- och programvara.

Problemen är alltså många, men det finns ännu sätt att slippa undan. Det är inte den moderna teknologin i sig som utgör problemet, utan hur den används. Det är varken möjligt eller önskvärt att undvika varje nytt tekniskt framsteg. Målet måste vara att röja undan dess snärjande och kontrollerande funktioner som ovälkommet integrerats med de klara fördelar teknologin medför, och bejaka dess arbetsbesparande och befriande fördelar.

Egna molnlösningar som t ex Nextcloud har konstruerats precis utifrån de kriterierna, och bygger på öppen källkod som tillåter var och en att skapa sitt eget moln där användaren behåller full kontroll. Det krävs inte mycket mer än motsvarande en modern smartphone för att själv ersätta det monopolen tillhandahåller fast i mindre skala. För lite mer än tusen kronor finns exempelvis Odroid HC2 med 2 Ghz, och 2 GB RAM, dit man kan koppla hur stor lagring man vill. Programmet möjliggör dessutom krypterade videokonferenser och meddelandefunktioner, frikopplade från Facebooks, Microsofts eller Googles godtycke. Det finns med andra fria ord alternativ till den för funktionen överflödiga barlast kapitalismen fäst vid den senaste teknologin.

Text: IZN

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen