FOTO: JANNE MATT/RIKTPUNKT

Fattigdomen ökar i Sverige – högsta som uppmätts

Under 2019 riskerade 19 procent av svenskarna fattigdom eller social utestängning, enligt ny statistik från Eurostat. EU började göra mätningarna 2004, enligt deras definition så är andelen fattiga människor i Sverige nu den högsta som uppmätts, det rapporterar Europaportalen: “Mellan 2018 och 2019 minskade andelen i de allra flesta medlemsländer.

Fattigdomen ökar i Sverige – högsta som uppmätts Läs mer »